தமிழ்க்களம் உங்களை வரவேற்கிறது !!

Welcome Image

'கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே, வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த குடி’, ஐம்பதாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இந்த உலகத்தில் நிலை பெற்று வாழ்ந்து வரும் தமிழ் குடி. மேற்குலகம் காடுகளில் வேட்டையாடுவதற்கு கல் எடுத்து ஆயுதம் செய்வதற்கு முயன்று வந்த காலத்தில், சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த இனம் நம் தமிழினம். மொழியியல் ஆய்வு என்று துவங்கினால் அது உலகத்தின் எந்த மூலையில் பேசப்படும் மொழி என்றாலும் அதன் வேர் தமிழாக இருக்கும் என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமில்லை. "தமிழ் தென்னிந்திய மொழிகளுக்கு தாயாகவும், வட இந்திய மொழிகளுக்கு வேராகவும் திகழ்கிறது"- தேவநேயப் பாவாணர். "தமிழ் இந்திய மொழிகளுக்கு தாயாகவும், உலக மொழிகளுக்கு வேராகவும் திகழ்கிறது"- மா.சோ.விக்டர்.

மேலும் படிக்க
தமிழ்க்களம் இணையதளத்தில் உறுப்பினராகச் சேர கீழே உள்ள உறுப்பினர் பதிவை சொடுக்கவும்

இந்த இணையத் தளத்தில் உங்கள் பங்களிப்பு அவசியம். எங்களின் இணைய அங்கத்தினர் , உறுப்பினர் உள்நுழையை சொடுக்கவும் .

அனைத்து மாதங்களிலும் “தமிழ்க்களம் ” சார்பில் நடத்தப்படும் கவிதைப் போட்டி, சிறுகதைப் போட்டி,கட்டுரைப் போட்டி மற்றும் ஓவியப் போட்டி பற்றிய தகவல் இங்கே அறிவிக்கப்படும். கடந்த மாதங்களில் நடந்த கவிதைப் போட்டிகள் பற்றியும் அதில் வெற்றி பெற்றோர் பற்றிய முழு தகவல் இங்கே அளிக்கப்பட்டுள்ளது.


ஒவ்வொரு மாதமும் சார்பில் கவிதை போட்டி நடைபெறுகிறது. இதில் வெற்றி பெறும் எழுத்தாளர்களுக்கு ரூபாய் 500 மதிப்புள்ள புத்தகம் பரிசாக வழங்கப்படுகிறது. அவர்களின் இல்ல முகவரிக்கு பரிசு பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்படுகின்றன. கடந்த மாதங்களில் நடைபெற்ற கவிதைப் போட்டிக்கான பரிசுகள் வெற்றி பெற்ற எழுத்தாளர்களுக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டன.
    'தமிழின் சிறப்பு அதன் தொன்மத்தில் மட்டுமன்று, அதன் தொடர்ச்சியிலும் உண்டு என்பது அறிஞர் கருத்து. இந்தத் தொடர்ச்சி தமிழுக்கு உண்மையில் இருக்கின்றதா என்பதே சிலருக்குச் சந்தேகம். தமிழ் வரலாற்றில் பல உயர்வுகளும் தேக்கங்களும் இருப்பது உண்மை. தமிழ் தேய்ந்திருந்தபொழுது அதன் தொடர்ச்சி விட்டுப்போய், அதன் பின் தோன்றியவை தொடர்ச்சி இல்லை என்று சொல்பவரும் உண்டு. இந்தக் காலக்கோடு, தமிழின் தொன்மத்தையும் தொடர்ச்சியையும் உணர்த்த, தொடுக்க ஒரு சிறு முயற்சி ஆகும்