>

கட்டுரை போட்டி
post img

நல்லவை போன்று தோன்றும்படி, கட்டமைத்து தான் தீமைகள் அனைத்தும் மக்களிடம் விதைக்க படுகின்றது, ஆகையால் நிகழ்வுகள் எதுவாகினும், அவற்றை பகுத்தறிந்து எடுத்துரைப்பது காலத்தின் தேவை. எடுத்துரைக்கும் கருத்துகளை முறைப்படுத்தி, நேர்மையான தரவுகள், புள்ளிவிவரங்களுடன் இணைத்து, படிப்பவரது கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில், எளிய நடையில் கட்டி உரைக்கும் வருங்கால தலைமுறைக்கான களம்