தமிழ்த்தேசிய செய்திகள் - செய்திகள் விரிவாக
மாவீரன்! நமது அண்ணன் சு.ப.தமிழ்ச்செல்வன்


உணர்வை இழந்து, உரிமையையும் இழந்து, அடிமைப்பட்ட தமிழ்த்தேசிய இனத்தின் விடுதலைக்காக, மக்கள் படை கட்டிப் புரட்சி செய்த மாபெரும் தலைவனின் தளபதி! மாவீரன்! நமது அண்ணன் சு.ப.தமிழ்ச்செல்வன் அவர்களினுடைய நினைவு நாளில் பெருமிதத்தோடும், திமிரோடும் வீரவணக்கத்தைச் செலுத்துவோம்! நாம் தமிழர்!


முந்தைய பக்கம் செல்ல